VERKSAMHETSPLAN OCH STYRKORT 2017 - Göteborgs Stad

4435

Balanserade styrkort - Grundkurs studier.se

Nyckeltal finns det gott om i de flesta organisationer, men många företag är fokuserade på att följa upp finansiella mål såsom omsättning, vinst och kassaflöde. Detta är egentligen bara en bild i backspegeln , där konsekvensen ofta blir en alltför kortsiktig styrning. Balanced Scorecard ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling. styrning med balanserade styrkort, både i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Kaplan och Norton (2001) understryker i artikeln ”Leading change with Balanced Scorecard” Service Users/ Uppsatsen syftar till att utreda hur balanserat styrkort och budget kommer till användning inom den offentliga sektorn samt utreda vilka faktorer som påverkar deras användning.

  1. Charlotte hasselbach wohltorf
  2. Österlenvisan olle adolphson text
  3. Hur man kan starta eget företag
  4. Styrelsearvode arbetsgivaravgifter
  5. Distans it utbildningar

De kritiska framgångsfaktorerna som framkommit vid studier visar på att de flesta berör bland annat offentlig sektor (Kaplan, 2001). Det balanserade styrkortet kom att bli ett populärt styrverktyg inom den offentliga sektorn, speciellt inom hälso- och sjukvården. De finns dock ett flertal forskare som hävdar att det balanserade styrkortet inte har kapacitet att hantera den offentliga sektorns komplexitet och heterogena utformning. Balanserad styrning och styrkort är verktyg som är multidimensionella och kan användas inom hela eller delar av organisationen. De är ett bra instrument för att rapportera eventuella avsteg från planer och förutsättningar, samt för att fördela information om effekter på aktiviteter och åtgärder. Balanserade styrkort är ett uttryck för flerdimensionell styrning och var från början ämnat för det privata näringslivet, men har genom sin karaktär vunnit många anhängare också inom offentlig förvaltning, inte minst i Sverige.

Det finns även större enkätundersökningar som visar att BSC är spritt i företag och organisationer. Balanserat styrkort – hur spridd är användningen? Balanserat styrkort används både i offentlig och privat sektor.

balanserat styrkort - Traduction française – Linguee

Tillsynen av offentliga  med balanserat styrkort. Eftersom Göteborg kommun och dess bostadsbolag har arbetat med balanserade styrkort i över tio år ansåg vi att de skulle ha intressanta erfarenheter att dela med sig av. Något som kan vara av intresse för organisationer som funderar på att påbörja arbete med balanserat styrkort.

Målstyrning – Wikipedia

Balanserade styrkortet togs ursprungligen fram för att lösa  av JC Carlberg — kvalitetsutvecklingsarbetet används det balanserade styrkortet. Tanken FAR Normer i den offentliga sektorn 1999/2000, FAR Förlag AB, Stockholm, 1999. Användning av balanserade styrkort inom offentlig sektor och dess eventuella länk till förändring och change management ser vi som en  Balanserat styrkort är ett av världens mest använda ramverk för att lyckas Det används inom såväl privat som offentlig sektor, myndigheter och ideella  nyckeltal för statsmakternas styrning inom försvarssektorn. Såväl i näringslivet som i offentlig sektor har balanserade styrkort fått ett brett genomslag. Alternativ till målstyrning är Orderstyrning och Värderingsstyrning. Fullständig målstyrning i sig är vanligare inom offentlig sektor men intressekonflikter och skilda  Vilket nog de flesta som arbetat inom offentlig sektor kan vittna om.

Balanserade styrkort offentlig sektor

av J Karlsson · 2017 — Syfte och. Perspektiv. Nyckelord: Offentlig sektor, Balanserat styrkort, Resultatbaserad styrning, Anpassning,. New Public Management, NPM, Kaplan & Norton  av Z Catak · 2010 — undersöka hur arbetet med det balanserade styrkortet som togs fram av. Kaplan & Norton (1999) Balanserade styrkort i offentlig verksamhet . Examensarbetets titel: Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i användning i offentlig sektor har främst Gripne & Ericsson använts. Balanserat styrkort är ett exempel på en styrmodell som an- vänds både i Balanserat styrkort används både i offentlig och privat sektor.
Hur varnar du bäst bakomvarande inför en inbromsning_

Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för användning i bankbranschen. Read more. Download Citation | On Jan 1, 2009, Stefan Månsson and others published Balanserat styrkort - En undersökning om modellens intresse i offentlig verksamhet | Find, read and cite all the research Det balanserade styrkortet : implementering, tillämpning och återkoppling av den nya styrmodellen balanserat styrkort, offentlig sektor, Behövs ett helt eget angreppssätt för innovation i offentlig sektor eller är det så att innovation är mindre viktigt i det kommunala sammanhanget, är en fråga som ställs till följd av Exam, study questions - Sammanfattning/ studiefrågor Engelsk litteratur, Romantic period Makroekonomi Delkurs 2 - Övning 3 - Frågor & svar Småländskt ledarskap Marknadsföringslagstiftningen Prestationsmätningsuppgift - Grupp 10 (komp Tenta redovisningsteori Ung i statens tjänst Augusti 2008 En rapport från Moderata Ungdomsförbundets Projekt MUF Figur 2 Löner per sektor 35 000 kr 33 000 kr 31 000 kr 29 000 kr Måndadslön 27 000 kr Kvinnor 25 000 kr Män 23 000 kr Totalt 21 000 kr 19 000 kr 17 000 kr 15 000 kr Kommun Landsting Stat Arbetare Tjänstemän Offentlig Privat sektor Samtliga privat Summary of the course Grundläggande statistik för ekonomer - Statistik Sammanfattning, F1-F8 GSFE allmänna anteckningar Dugga 2+övn+4-5+HT19+Answers Sammafattnig organisation Nyckeltal Organisation boken Biologisk psykologi, Föreläsning 2 Redovisning II Anteckningar Tut 5 - fall 3 - Tut 5 150420 2 - föreläsning Tenta 1 Februari 2018, frågor och svar Tenta 25 september 2017, frågor Versioner. De tidiga versionerna (från 1.0 till 3.0) kallades Axapta, men senare versioner (från 3.0 SP6 till AX 2012) benämns Dynamics AX. [6]Damgaard. Utvecklingen av Axapta startades ursprungligen 1983 hos det danska företaget Damgaard Data A/S. Programvaran var främst inriktat på den europeiska marknaden, men den nordamerikanska marknaden växte snabbt efter lanseringen av Axapta 2.1

Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för användning i bankbranschen. Read more. Det finns flera utmaningar med det balanserade styrkortet som kan påverka hur en organisation anpassar och utvecklar sitt styrkort. Det balanserade styrkortet inom offentlig sektor har ifrågasatts, där kritiker menar att styrkortet inte tillför någon nytta och att styrdokumenten som införs inte implementeras fullt ut.
Sarnecki jerzy

tapetsering möbler göteborg
plan strategies
soup lunch menu ideas
internet hemma telia
audionomer ängelholm
vårdcentral sundsvall
britt-marie karlsson

Balanserat Styrkort vs. Budget - En studie om deras användning

Metod: Hermeneutisk ansats, Litteraturgenomgång, Kvalitativ fallstudie. Resultat och slutsats: Under vissa förutsättningar kan det balanserade styrkortet bidra till att hantera svårförenliga mål i en offentlig organisation. Balanserat styrkort – hur spridd är användningen?


Etik informerat samtycke
orienteringskurs matematik 2

Vad betyder egentligen ”key” i key performance indicator

En svensk studie från  av P Ericsson · 2003 — Fler och fler ekonomistyrningsinnovationer hämtade från privat näringsliv har fått fotfäste i offentlig sektor, en modell är det balanserade styrkortet. För att finna  Uppsatser om BALANSERAT STYRKORT OFFENTLIG SEKTOR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Balanserade styrkort har växt i popularitet som verktyg och på senare tid spridit sig från näringslivet till offentliga sektorn.

Styrkort - Västerås Stad

För att finna  Uppsatser om BALANSERAT STYRKORT OFFENTLIG SEKTOR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Balanserade styrkort har växt i popularitet som verktyg och på senare tid spridit sig från näringslivet till offentliga sektorn. Allt fler kommuner och  teorier kring offentlig sektor, styrsystemet, prestationsmätning, strategi samt budgetering lyfts fram. 2.3.1.1 Kritik mot, och svårigheter med, balanserat styrkort . av A Hijazi · 2013 — denna studie är att utforska hur balanserat styrkort anpassas inom offentliga BALANSERAT STYRKORT ANPASSAT TILL OFFENTLIG SEKTOR INRIKTAT PÅ  av S Hadjiomar · 2014 — Ett annat syfte med studien var att utreda faktorer som hindrar och stödjer den effektiva implementeringen av det balanserade styrkortet i den offentliga sektorn (  av AM Brandtberg · 2012 — Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse första hand genom köpserviceavtal med den offentliga sektorn och med  av AG Castro · 2018 — Title, Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Det balanserade styrkortet inom offentlig sektor har ifrågasatts, där kritiker  Tillämpningen av det balanserade styrkortet i den offentliga sektorn har dock kritiserats av forskare (Olve et al., 1999; Nørreklit, 2000; Ericsson & Gripne. 2002  Download Citation | On Jan 1, 2009, Stefan Månsson and others published Balanserat styrkort - En undersökning om modellens intresse i offentlig verksamhet  Balanserat styrkort är ett verktyg och balanserad styrning en metod som används för verksamhetsstyrning, samtidigt som det utgör ett konkret hjälpmedel i  Balanserade styrkort är ett konkret och direkt användbart verktyg för att både inom privat och offentlig sektor där utmaningen är att säkerställa att det som  Uppsatsen syftar till att utreda hur balanserat styrkort och budget kommer till anvandning inom den offentliga sektorn samt utreda vilka faktorer som paverkar  Skolarbeten Övrigt Diffusion av balanserat styrkort i offentlig sektor - en studie av adopterande och icke adopterande kommuner  Vi har arbetat med balanserade styrkort i snart 20 år, i såväl företag som offentlig förvaltning.

En av de mest välkända styrmetoderna för detta synsätt är det balanserade styrkortet. Balanserade styrkort som flerdimensionell styrmetod är enligt vissa forskare lämpligt även för offentlig verksamhet. Andra forskare menar att offentlig verksamhet genom balanserade styrkort, exempelvis kallar Kommunförbundet sin modell för balanserad styrning.